Дейност и Видео

Ние, членовете на Българския автомобилен съюз създадохме това сдружение, за да съдействаме:

за правната защита на шофьорите и собствениците на МПС,
за развитието на транспорта, транспортните технологии и инфраструктурата,
за изграждането и приобщаването на клубове по интереси в областта на МПС и Транспорта,
за опазване на околната среда и екологичното рециклиране на МПС,
за изграждане и приобщаване на сервизни и технически центрове.