Пътните знаци на България , скрити, невидими, стоящи в удобство на контролиращите органи и перманентно нарушавани от шофьорите